• Property Syariah
  Memfasilitasi Kepemilikan Property dengan Skema Syariah.
 • Dengan Prinsip Syariah, Memajukan Ekonomi Umat Secara Berjamaah
  Wujudkan mimpi anda sebagai pejuang ekonomi syariah dengan bergabung menjadi investor maslahatkita.
 • Mari Kita Melangkah Meninggalkan Riba,Karna Riba Tidak Menambah Pada Sisi Allah SWT
  Wujudkan keberkahan usaha anda dengan menjadi mitra maslahatkita
 • Waqaf Uang & Waqaf Melalui Uang Merupakan Sarana Perniagaan Terbaik Kita Dengan Allah SWT
  Wujudkan investasi abadi anda dengan mewaqafkan harta melalui maslahatkita
 • Zakat itu membersihkan, mensucikan, dan menentramkan jiwa
  Wujudkan Ketentraman Jiwa Anda Dengan Menyalurkan Zakat Melalui Maslahatkita
Image
Image
BENEFIT

Why Maslahatkita?

Maslahatkita merupakan platform pendaan berbasis syariah yang mempertemukan pihak pemberi dana (Investor) dengan pihak peminjam (mitra)

Baca Selengkapnya
Pendanaan

Siap Mendanai

Murabahah
Scoring
(79.0)
maksum lestari
90% Complete
Terkumpul

4700000.0

Kebutuhan

5000000.0

Investasi
Murabahah
Scoring
(68.0)
don vito ammar
90% Complete
Terkumpul

0.0

Kebutuhan

1.25E7

Investasi
Murabahah
Scoring
(61.0)
sadiyah dyah
90% Complete
Terkumpul

0.0

Kebutuhan

8500000.0

Investasi
Larangan Riba Dalam Al-Quran

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah: 275)

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."(Al-Baqarah: 276)